Правила для батьків

Відвідування дитиною дошкільного закладу
не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі.
(Ст. 7 п. 3 Закону України «Про дошкільну освіту»)

1. Загальні положення:
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

2. Права батьків:
2.1 Батьки мають право:
- вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
- звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- на пільги на харчування;
- вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
- на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
- брати участь у заходах дошкільного закладу;
- брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

3.Обов’язки батьків:
3.1.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідного до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності;
- відвідування дитиною дошкільного навчального закладу №1 не звільняє сім'ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі;
- забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу та своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
-  слідкувати за станом здоров'я дитини та вчасно повідомляти персонал дошкільного навчального закладу про зміни та стан здоров’я дитини;
- не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;
- не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;
- приводити дитину добре вимитою, одягненою в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
- забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;
- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
- в разі відсутності дитини три і більше днів, приводити дитину до дошкільного навчального закладу з довідкою від дільничного лікаря з зазначенням діагнозу або причини відсутності;
- дотримуватись встановленого розпорядку закладу;
- передавати особисто дитину вихователеві, приводячи її до дошкільного закладу;
- забороняється забирати дітей з дошкільного навчального закладу батькам або особам, що їх замінюють, в нетверезому стані;
-  своєчасно  вносити  плату  за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
- батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;
- приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві, ввечері - вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
- не забирати дітей в нетверезому стані;
- дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей;
- своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
- відвідувати батьківські збори;
- виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
- бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні;
- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.